Luchtvaart

De luchtvaartsector staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht en technologische ontwikkelingen. Hij staat dan ook wereldwijd aan top op het gebied van High Tech. Om deze positie te behouden, zelfs verder te verbeteren doet deze industrie ook een beroep op de professionele aanpak van SPICA.

Dit kan ondermeer door deel te nemen aan projecten die de milieudruk en geluidshinder door vliegtuigen kunnen verminderen.  Goed opgeleid personeel om deze projecten tot een goed einde te brengen is hierbij van zeer groot belang.

SPICA stelt eens te meer zijn knowhow en expertise ter beschikking van deze voortdurend innoverende sector om samen met elke klant de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Contacteer ons

Luchtvaart